GreekEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών Επενδυτών

Νέα κριτήρια για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του τροποποίησε τα κριτήρια για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.  Βάσει των νέων κριτηρίων, μη-Κύπριος πολίτης που πληροί ένα εκ των τριών οικονομικών κριτηρίων που παραθέτονται πιο κάτω, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για απόκτηση Κυπριακής υπηκοότητας. Συγκεκριμένα, ο αιτητής θα πρέπει:

  • να προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €2 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής, ή
  • να προβεί σε επένδυση ύψους €2 εκ. για αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι επιχειρήσεις ή εταιρείες αυτές θα πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στη Κύπρο, με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών. Θα πρέπει, επίσης, να εργοδοτούν τουλάχιστον 5 Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τα πέντε προηγούμενα έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης είχαν τη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή
  • να προβεί σε επένδυση τουλάχιστον €2 εκ. σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων που ιδρύονται στην Κύπρο και αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και διενεργούν επενδύσεις αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο αιτητής δύναται να προβεί σε συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων, νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται τουλάχιστον στα €2 εκ. 

Στο πλαίσιο του συνδυασμού επενδύσεων, ο αιτητής δύναται να προβεί σε αγορά ειδικών κρατικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους μέχρι και €500.000. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται πιο πάνω, ο αιτητής πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000 πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η αγοραία αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις €500.000, μέρος του πρόσθετου αυτού ποσού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της επένδυσης. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο αιτητής για να μπορεί να υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να έχει προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρήσει την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία της Πολιτογράφησης. 

Σεπτέμβριος 2016