GreekEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Επενδυτές τρίτων Χωρών

Νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 

1. Κατ' εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, η Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε, αφού ενημέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει ´Αδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών σε περιπτώσεις που πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α) Ο αιτητής είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο. Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς για εργασία εκτός Κύπρου, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια, κ.ο.κ. 

(β) Ο αιτητής καταθέτει με την αίτηση τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κατοικία ή άλλη οικοδομή αξίας €300.000 τουλάχιστον και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον. 

(γ)  O αιτητής υποβάλλει βεβαίωση από Κυπριακή Τράπεζα ότι έχει καταθέσει σε λογαριασμό ποσό ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον.           

Νοείται ότι τα χρηματικά ποσά που περιγράφονται στις παραγράφους (β) και (γ) αποδεδειγμένα θα αποτελούν προϊόν μεταφοράς χρημάτων στην Κύπρο από το εξωτερικό. 

(δ) Ο αιτητής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από την πατρίδα του και γενικότερα να μην αποτελεί με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας. 

(ε)  O αιτητής θα βεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να απασχολείται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο εντός της Κύπρου. 

(στ) Ο αιτητής πρέπει να επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

(α) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατευθείαν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) ή/και στις Επαρχιακές Διοικήσεις προσωπικά ή ταχυδρομικά ή μέσω αντιπροσώπου. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις θα προωθούνται κατευθείαν στο ΤΑΠΜ, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

(β) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Κύπρο, είτε προσωπικά, είτε μέσω αντιπροσώπου, είτε ταχυδρομικά θα υποβάλλονται καταχωρημένες σε συνήθη φάκελο (κάθε έγγραφο της αίτησης θα είναι διατρημένο και περασμένο στο φάκελο και αριθμημένο με μπλε μελάνι από την πρώτη σελίδα της αίτησης μέχρι την τελευταία, με ευθύνη του υποβάλλοντος την αίτηση). Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται και έντυπο καταγραφής των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, όπως και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών εγγράφων, που θα συμπληρώνεται από τον ή εκ μέρους του αιτητή. 

(γ) Η αίτηση θα τυγχάνει ταχείας επεξεργασίας από το ΤΑΠΜ και θα υποβάλλεται στην Υπουργό Εσωτερικών, μέσω του Γενικού Διευθυντή ΥΠΕΣ. Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου τύπου άδειας μετανάστευσης, συνέντευξη με τον αιτητή θα πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία από το Γενικό Διευθυντή ΥΠΕΣ. 

(δ)  Tο Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώνει τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο του και το ΤΑΠΜ για την απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών. 

(ε) Η Άδεια Μετανάστευσης δεν θα ακυρώνεται, εφόσον ο αιτητής επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια. 

3. Μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας Ανακοίνωσης, οποιοσδήποτε υπήκοος τρίτης χώρας έχει υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης κατηγορίας ΣΤ μπορεί, αν το επιθυμεί, να υποβάλει στο ΤΑΠΜ συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 της παρούσας Ανακοίνωσης, ώστε η εξέταση της αίτησης να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών και με βάση τα πιο πάνω κριτήρια και τη σχετική διαδικασία.

4.   Υπογραμμίζεται ότι εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 της παρούσας Ανακοίνωσης και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν είτε στο ποινικό μητρώο του αιτητή, είτε σε λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, η αίτηση θα εξετάζεται από την Υπουργό Εσωτερικών με θετικό τρόπο και θα εκδίδεται άδεια μετανάστευσης.

5.  Εκτιμάται ότι με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Ανακοίνωση, η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της, δεν θα ξεπερνά τους 1 - 2 μήνες.

6.  Διατίθενται ηλεκτρονικά τα έντυπα που έχουν ως ακολούθως:

  • Έντυπο υποβολής Αίτησης (Μ.67).
  • Κατάλογος των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση (στα ελληνικά και αγγλικά)
  • Ένορκος Δήλωση για το ετήσιο εισόδημα του αιτητή, μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία (στα ελληνικά και αγγλικά).
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τη βεβαίωση της μη απασχόλησης του αιτητή στην Κύπρο (στα ελληνικά και αγγλικά).